Principiile protecţiei civile:

 
      - principiul neutralitatii  -  se  acorda  ajutor  tuturor  celor  afectati,  fara  a  favoriza  pe  nimeni
      - principiul impartialitatii  - se  acorda  ajutor  fara  a  se  face  discriminari  de  rasa,   religie,  sex,  etc.
         - principiul  umanitar   -  activitatile  protectiei  civile   sunt  orientate  exclusiv  spre  salvarea  vieţii  omului  şi  a  proprietatii
      - principiul  rationalitatii   -   activitatile  protectiei  civile   trebuie   sa  se  realizeze   cu  un  consum  minim   de  resurse   sau   sa  fie  realizat  un  volum  cât  mai  mare  de  activitati  raportate  la  un  numar  prestabilit  de  resurse
      - principiul  raritatii  resurselor   -   resursele   protectiei  civile   sunt   limitate  fata  de  nevoile  protectiei  civile  care   sunt  nelimitate

Echipa de logistica


- organizează şi coordonează cazarea, echiparea şi hrănirea efectivelor şi urmăreşte asigurarea condiţiilor de desfăşurare corespunzătoare a acestor activităţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 -  organizează şi desfăşoară pregătirea profesională a întregului personal, privind cunoaşterea, exploatarea şi întreţinerea mijloacelor tehnice de intervenţie şi transport din înzestrare;
 - organizează gestionarea, depozitarea, inventarierea,  transferarea şi valorificarea bunurilor disponibilizate cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
-  informează operativ celelalte echipe si compartimente cu care colaborează în exercitarea atribuţiilor, solicitând sprijin în funcţie de competenţe; analizează periodic activitatea desfăşurată şi face propuneri pentru sporirea eficienţei acesteia;
-  asigură logistic intervenţiile şi participă la asigurarea logistică a altor misiuni complexe sau de lungă durată;

 -  organizează şi desfăşoară activităţi de exploatare, asistenţă tehnică şi reparaţii a mijloacelor tehnice de intervenţie şi transport precum şi activităţi de asigurare tehnico-materială specifică, potrivit regulamentelor şi legilor în vigoare;
- asigură, pe baza de tabele, alocarea de carburanţi şi lubrifianţi a mijloacelor auto-moto; ţine evidenţa exploatării parcului auto;
- asigură aprovizionarea materială pentru efectuarea întreţinerilor şi reparaţiilor auto-moto;
- asigură, prin echipa de revizii, depanări şi reparaţii, în atelier şi punctele de asistenţă tehnică – efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizie şi reparaţii a mijloacelor tehnice de intervenţie şi transport;
     - organizează şi desfăşoară cu conducătorii auto activităţi pentru cunoaşterea legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru prevenirea accidentelor de circulaţie;
     - urmăreşte modul de comportare în exploatare a noilor echipamente si utilaje intrate în dotare şi face propuneri pentru mărirea fiabilităţii şi îmbunătăţirea caracteristicilor tehnico-tactice ale acestora;
     - elaborează proiecte si programe de asigurare logistică a echipei; asigură şi urmăreşte îndeplinirea programelor de asigurare tehnico-materială, în condiţiile aprobate;
     -  îndrumă şi controlează activitatea de administrare a bunurilor din inventar/patrimoniul, asigurând constituirea gestiunilor pe naturi de bunuri materiale, întreţinerea, depozitarea, conservarea şi folosirea acestora conform normelor şi destinaţiilor legale; participă la inventarierea şi evaluarea tuturor bunurilor materiale, în vederea trecerii lor in  evidenţa cantitativ-valorică;
      - organizează şi desfăşoară achiziţii de bunuri cu respectarea competenţelor şi procedurilor prevăzute de lege;
solicită fondurile aprobate în buget prin cerere lunară către compartimentul financiar;
      - urmăreşte reîmprospătarea, depozitarea şi conservarea materialelor şi mijloacelor existente la stocul de interventie; organizează şi conduce activităţi specifice gospodăriilor agrozootehnice, daca exista;
      - planifică organizarea şi executarea eficientă şi optimă transporturilor pentru interventii/misiuni şi aprovizionarea cu bunuri a echipelor operative;
      - asigură stocurile şi rezervele necesare pentru uzul curent şi interventii, depozitarea corespunzătoare a bunurilor, paza şi securitatea acestora;